Yönetim

TBB RİSK MERKEZİ YÖNETİMİ

Risk Merkezi Yönetimi aşağıda yer alan üyelerden oluşmaktadır. 

Başkan 

Alaattin Şimşek (*)

Üyeler (**)

Birgül Ceylan 
Can Yücel
İlhan Bölükbaş
Mustafa Aydın
Mustafa Okan Çetinkaya
Önder Yılmaz
Volkan Döşoğlu
Volkan Evcil 

 

 (*) 02/11/2022 tarihinde tekrar Başkan seçilmiştir.

(**) Üyeler Ada göre alfabetik olarak sıralanmıştır.